Riaditeľ školy

Mgr.Rudolf Ovečka

tel. 034 65 92 322

mail szssastin@stonline.sk

 


Učitelia ŠZŠ Šaštín-Stráže

Učitelia ŠZŠ Šaštín-Stráže

11.09.2014 00:00
Mgr. Rudolf Ovečka Mgr. Silvia Macová Mgr. Rudolf Ružička Mgr. Jarmila Nesnadná Mgr. Alica Kovaničová Mgr. Emília Selecká Mgr. Eva Ružičková Mgr. Ľudmila Machová Mgr. Mária Osterreich     

—————


Vychovávateľky ŠZŠ Šaštín-Stráže

Vychovávateľky

11.09.2014 00:00
p. Jozefína Mokrohajská p. Jana Patáková

—————


Kontakt

Špeciálna základná škola

Štúrova 573, 908 41 Šaštín-Stráže

034 65 92 322